Jesteś tutaj

Działalność

Wersja do wydrukuWersja PDF

Protokół ze spotkania 9.10.2013

Pierwsze zebranie SKN Elektroradiologii w roku akademickim 2013/2014 rozpoczęliśmy od wyboru Roberta Oliszewskiego na nowego administratora strony internetowej naszego zrzeszenia. W dalszej cześć spotkania omówione zostały plany na działalność Koła w najbliższym czasie.

Zaczęliśmy od poruszenia tematu przygotowania I Warszawskiego Dnia Cycków. Wybrana została grupa odpowiedzialna za pozyskanie wsparcia uczelni oraz osoba do kontaktu z EMSA Warszawa, która zorganizowała już podobna akcję pod hasłem „Cycki są fajne”. Uzgodniliśmy, iż konieczne jest przeprowadzenie ankiet dotyczących m.in. profilaktyki raka piersi. Wyniki badania pozwolą nam wykazać, iż istnieje zapotrzebowanie na przeprowadzenie proponowanej przez nas akcji, dzięki czemu łatwiej będzie nam pozyskać sponsorów. Ważną kwestią jest także znalezienie odpowiedniego miejsca, gdzie można by dotrzeć do dużej ilości osób oraz gdzie możliwe byłoby postawienie mammobusu.

Kolejnym pomysłem do zrealizowania jest przygotowanie skryptu z ułożeniami do zdjęć rentgenowskich. Praca nad tym projektem rozpoczęta zostanie od stworzenia listy najważniejszych projekcji nad których opisem będziemy potem pracować.

Jednocześnie będziemy zajmować się dokończeniem leksykonu elektroradiologii, którego pisanie zostało rozpoczęte przez studentów poprzednich roczników naszego kierunku.

Postanowiliśmy także, iż należy sfinalizować powstały już w ubiegłym roku pomysł stworzenia koszulek elektroradiologii. Na początku każdy z członków Koła ma możliwość zgłoszenia swojego projektu, następnie w drodze głosowania wybierzemy najlepszą propozycję.

Ważnym przedsięwzięciem, które planujemy jest jednodniowa konferencja naukowa. Na sesji swoje wykłady mogliby wygłosić specjaliści z Polskiego Towarzystwa Elektroradiologicznego, nauczyciele akademiccy WUMu oraz członkowie naszego SKN-u. W celu organizowania tego wydarzenia musimy najpierw jednak sporządzić plan konferencji oraz kosztorys, a następnie poprosić o wsparcie projektu przez uczelnię.

Ostatnim poruszonym tematem była kwestia otworzenia studiów magisterskich na naszym kierunku. Zamierzamy napisać kolejne pismo do władz uczelni w tej sprawie, a także starać się o utworzenie Katedry Elektroradiologii, co podniosłoby znaczenie naszego kierunku oraz ułatwiłoby dalsze starania o studia II stopnia.

Sprawozdanie sporządziła

Karolina Kowalczyk

Robert Oliszewski, ndz., 20/10/2013 - 10:22

Protokół ze spotkania 15.05.2013r.

            Spotkania SKN Elektroradiologii w dniu 13 maja rozpoczęło się od relacji z warsztatów dla szkół podstawowych przygotowywanych w ramach współpracy z Chemicznym Kołem Naukowym „Flogiston” z Politechniki Warszawskiej. Członkowie Koła, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego wydarzenia opowiedzieli nam o jego przebiegu i o swoich wrażeniach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w osobnym sprawozdaniu.

            Kolejną kwestią  było wspólne zastanowienie się czy warto udostępniać prezentacje przygotowywane na posiedzenia. Jako że stanowią one rzetelne źródło wiedzy, które może się przydać nie tylko nam do utrwalenia swojej wiedzy przed nachodzącą sesją, ale i kolejnym rocznikom do nauki, uzgodniliśmy, iż jest to bardzo dobry pomysł. Ustaliliśmy również, że najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczanie przygotowywanych materiałów na stronie internetowej naszego Koła, a dostęp do nich miałby być możliwy poprzez zalogowanie się do SSL.

            Powróciliśmy także do tematu 6. Pikniku WUM-u. Skupiliśmy się na sporządzeniu listy rzeczy, które chcielibyśmy przedstawić odwiedzającym i uatrakcyjniłyby nasze stoisko. Postanowiliśmy, że potrzebny nam będzie model anatomiczny szkieletu człowieka, ołowiane fartuchy, negatoskop do prezentowania zdjęć rentgenowskich oraz lampy rentgenowskie z stała i wirującą anodą. Ponadto będziemy dysponowali materiałami promocyjnymi w postaci ulotek oraz przygotowane zostaną plakaty.

            Następnym punktem posiedzenia była rozmowa na temat nowo powstałego pomysłu organizacji przedsięwzięcia, którego robocza nazwa brzmi „Pierwszy warszawski dzień cycków”. Wydarzenie miałoby skupić się na promocji wiedzy odnośnie wczesnego wykrywania raka piersi, a także towarzyszyłyby by mu takie akcje jak nauka samodzielnego badania palpacyjnego piersi, masażu piersi czy też warsztaty brafittingu – wszystko na luzie i bez tabu. Przygotowanie takiego dnia wymagałoby jednak dużych nakładów finansowych, dlatego konieczne było pozyskanie sponsorów i partnerów, którzy pomogliby nam w zrealizowaniu naszego pomysłu. Podstawową kwestią, którą zajmiemy się w pierwszej kolejności, jest jednak uzyskanie zgody władz uczelni na organizację takiej imprezy.

            Podczas spotkania rozmawialiśmy również na temat pomysłu Samorządu Studenckiego by organizacją dnia adaptacyjnego dla studentów pierwszego roku zajmowały się starsze roczniki. Byliśmy zgodni,  iż jest to dobry pomysł, gdyż nikt inny lepiej nie odpowie na pytania nowych studentów, jak osoby, które pierwszy rok nauki  mają już za sobą. Odpowiedzialni bylibyśmy również integrację kolejnego rocznika podczas pierwszego dnia na uczelni. 

Poparliśmy również pomysł Samorządu Studenckiego, który proponował by wydać przewodnik dydaktyczny w formie czasopisma „Galen”. Znalazłyby się w nim praktyczne informacje dla przyszłych studentów pierwszego roku odnośnie nie tylko funkcjonowania uczelni, do kogo udać się z konkretnym problemem, ale także tego jak odnaleźć się w Warszawie, która dla wielu osób na początku nauki jest nieznanym miastem.

            Ostatnim już punktem posiedzenia była prezentacja poświęcona technikom obrazowania – tym razem nasza wiedza wzbogaciła się o informacje z zakresu pozytonowej tomografii komputerowej.

Sprawozdanie sporządziła

Karolina Kowalczyk

Dawid Dokudowiec, czw., 16/05/2013 - 17:16

Sprawozdanie ze spotkania 29.04.2013r.

            W dniu 29.04.2013r. Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji przygotowanej przez jednego z członków Koła. Wykład poświęcony był rezonansowi magnetycznemu. Zdobyte informacje z pewnością przydadzą nam się m.in. podczas zajęć poświęconej tej technice obrazowania lub praktyk odbywanych w pracowni rezonansu.

            Dalsza część posiedzenia skupiła się na omówieniu spraw bieżących, czyli ostatnich przygotowaniach do przeprowadzenia warsztatów dla szkół podstawowych oraz organizacji stoiska na Piknik WUM-u. Grupa uczestnicząca w projekcie realizowanym na Politechnice Warszawskiej opowiedziała nam w jaki sposób poprowadzą sobotnie zajęcia.

Następnie skupiliśmy się na ustalenie kto będzie reprezentował nasze Koło na Pikniku oraz określeniu godzin w których chętne osoby będą pełniły dyżury. Zastanawialiśmy się również jak przygotować stoisko by było jak najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających oraz jakie materiały promocyjne będą przydatne. Do tego tematu powrócimy także na kolejnym spotkaniu.

Sprawozdanie sporządziła

Karolina Kowalczyk

Dawid Dokudowiec, czw., 16/05/2013 - 17:15

Protokół ze spotkania 21.04.2013r.

   W dniu 21.04.2013r. odbyło się kolejne posiedzenie Studenckiego Koła Naukowego Elektroradiologii, wzięło w nim udział 13 osób.

   Pierwszym punktem spotkania była prezentacja przygotowana przez jednego z członków Koła poświęcona badaniom obrazowym nerek. Przypomnieliśmy sobie informacje na temat metod badania tego narządu  uwzględniając  m.in. wskazania do przeprowadzenia poszczególnych procedur, przygotowanie pacjenta, przebieg badań itd.

   Powróciliśmy również do tematu projektu realizowanego  przy współpracy z Chemicznym Kołem Naukowym „Flogiston” z Politechniki Warszawskiej. Grupa organizująca (w ramach przedsięwzięcia)  warsztaty dla uczniów szkół podstawowych przedstawiła na czym skoncentrują się przygotowując zajęcia. Główną ideą jest przybliżenie dzieciom czym zajmują się technicy elektroradiologii oraz przekonanie młodych słuchaczy, iż nie należy się obawiać kontaktu z pracownikami służby zdrowia. Ponadto w interesujący dla dzieci sposób zostaną zaprezentowane przykładowe badania.

   Ustaliliśmy również, iż w tym roku stoisko SKN Elektrokardiologii na Pikniku Medycznym WUMu skoncentrowane będzie przede wszystkim na promocji wiedzy związanej z promieniowaniem jonizującym .

Sprawozdanie sporządziła

Karolina Kowalczyk

Dawid Dokudowiec, czw., 25/04/2013 - 00:00

Protokół ze spotkania 15.04.2013r.

W dniu 15.04.2013 miało miejsce kolejne spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Elektroradiologii, wzięło w nim udział 18 osób zrzeszonych w Kole.

Na początku zostały omówione sprawy związane z bieżącymi przedsięwzięciami w które jesteśmy zaangażowani. 

Przedyskutowaliśmy kwestie organizacyjne dotyczące projektu realizowanego  przy współpracy z Chemicznym Kołem Naukowym „Flogiston” z Politechniki Warszawskiej. 

Rozmawialiśmy również o przygotowaniu przez SKN Elektroradiologii stoiska na Piknik Medyczny WUM, który odbędzie się 19 maja. Udział w tej corocznej imprezie umożliwi promocję  naszego kierunku studiów oraz samego koła naukowego. Będziemy mieli również okazję upowszechnić wiedzę na temat metod badania obrazowego i diagnostyki elektromedycznej.  Postanowiliśmy na ten dzień przygotować specjalne plakaty i ulotki informacyjne. 

W związku z rozwojem Koła i większej liczbie przedsięwzięć w których bierzemy udział ustaliliśmy, iż potrzebujemy logo dla naszego zrzeszenia, dzięki któremu staniemy się bardziej rozpoznawalni.

Kolejnym poruszony temat dotyczył planów utworzenia studiów II stopnia na kierunku elektroradiologia. Ustaliliśmy, iż chcielibyśmy mieć możliwość przedstawienia dziekanowi swoich pomysłów związanych z programem studiów magisterskich. Postanowiliśmy, iż na kolejnych spotkaniach Koła przedyskutujemy jakie są nasze oczekiwania względem możliwości dalszego kształcenia i wypracujemy wspólne stanowisko w tej sprawie.

                Ostatnim punktem spotkania była prezentacja poświęcona tomografii komputerowej. Usystematyzowała ona naszą wiedzę m.in. na temat budowy i działania tomografu oraz przedstawiła kierunki rozwoju tej techniki obrazowania.

Protokół sporządziła

Karolina Kowalczyk

Dawid Dokudowiec, śr., 17/04/2013 - 00:00

Protokół ze spotkania 25.03.2013r.

W dniu 25.03.2013r.odbyło się kolejne w roku akademickim 2012/2013 spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Elektroradiologii. W spotkaniu uczestniczyło 16. członków Koła.

Na początku zebrania omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne związane z projektem odbywania dodatkowych praktyk w pracowni tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w I Zakład Radiologii KlinicznejSzpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. W dniu dzisiejszym pierwsza grupa chętnych osób miała okazję uczestniczyć w przeprowadzanych badaniach.

Ponadprogramowe praktyki, odbywane w małych zespołach, pozwolą nam poszerzać swoją wiedzę dzięki możliwości przyglądania się pracy osób zatrudnionych w Zakładzie oraz wykorzystywać już zdobyte informacje w praktyce. Dzięki dodatkowym godzinom spędzonym w pracowniach mamy również sposobność nauczenia się odpowiedniego sposobu komunikacji z pacjentami. Zdobyte doświadczenia z pewnością przyda się w przyszłości.

Następną poruszoną kwestią był postęp w przygotowaniach do realizacji projektu przeprowadzanego przy współpracy z Chemicznym Kołem Naukowym „Flogiston” z Politechniki Warszawskiej.  Prace w ramach projektu, mającego na celu zachęcenie młodych ludzi do nauki, toczą się w dwóch grupach – część osób zaangażowana jest w tworzenia prezentacji dla licealistów, inny zespół zajmuje się zaś warsztatami kierowanymi do uczniów szkół podstawowych.

Kolejną częścią spotkania była prezentacja przygotowana przez jednego z członków koła poświęcona ciekawostkom radiologicznym. W wykładzie zostały zawarte informacje o niekonwencjonalnym sprzęcie używanym w diagnostyce obrazowej (m.in. o aparatach MR standardu Stand-Up, ręcznych aparatach RTG), wykorzystaniu technik radiologicznych poza diagnostyką - np. w badaniach naukowych(geologicznych, paleontologicznych, antropologicznych), kryminalistyce, konserwacji zabytków.

Pod koniec spotkania zaplanowano także przedstawienie kolejnych prezentacji, dzięki którym możemy poszerzać naszą wiedzę także już po godzinach zajęć.

Protokół sporządziła

Karolina Kowalczyk

Dawid Dokudowiec, śr., 27/03/2013 - 22:50

Sprawozdanie z Dni Otwartych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 17.03.2013r.

Dnia 17. marca 2013 roku odbyły się Dni Otwarte Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w których nasz SKN wziął czynny udział. Wydarzenie miało charakter informacyjno – promocyjny. Przygotowaliśmy stanowisko, które miało na celu promocję kierunku Elektroradiologia i zachęcenie młodszych kolegów do studiowania na naszej uczelni.

Na negatoskopach można było obejrzeć zdjęcia rentgenowskie ciekawych przypadków a na zmontowanym przez nas materiale filmowym, odwiedzający mogli obejrzeć rezonans magnetyczny całego ciała lub rekonstrukcję 3D tomografii komputerowej głowy z kontrastem. Każdy zainteresowany otrzymał ulotkę promującą nasz kierunek i dowiedział się jak wygląda działalność w kole naukowym.

Mamy nadzieję, że dzięki takiej promocji nowi, młodzi, kreatywni ludzie zasilą szeregi elektroradiologów.

Protokół sporządziła

Monika Miodońska

Dawid Dokudowiec, śr., 20/03/2013 - 01:00

Nowy opiekun koła!

Mamy zaszczyt poinformować, że nowym opiekunem koła z dniem 11.03.2013 został Pan mgr inż. Damian Wójcik.

Dawid Dokudowiec, pon., 11/03/2013 - 01:00

Protokół ze spotkania 24.04.2012 r.

W dniu 24. kwietnia 2012r. odbyło się pierwsze spotkanie SKN Elektroradiologii z nowym opiekunem – dr n. med. Pawłem Szaro oraz nowym zarządem Koła. 

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia

Wybór władz koła naukowego

Omówienie celów i zadań koła z nowym zarządem

Wnioski

Zamknięcie spotkania

Przewodniczącą SKN Elektroradiologii została Monika Miodońska, wiceprzewodniczącym został - Michał Potępa, sekretarzem – Karolina Kowalczyk, natomiast administratorem strony został Dawid Dokudowiec.

Na spotkaniu wyraziliśmy chęć udziału w pikniku WUM, który odbędzie się 20.05 br., w celu rozreklamowania kierunku i koła, a także omówiliśmy konieczność przygotowania ulotek i plakatów na tę okazję. 

Wyszliśmy z propozycją nawiązania współpracy ze Studenckim Kołem Audiofonologii i wspólną organizacją Konferencji Naukowej na temat kości skroniowej. 

Zauważyliśmy konieczność stworzenia skryptu z ułożeń, który zostałby umieszczony na stronie koła. Rozważaliśmy także wizję działalności naukowej koła - zaproponowano nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Elektroradiologii, organizacjami zrzeszających zawody związane z radiologią a także udział koła w konferencjach naukowych. 

Kolejnym tematem były nowe możliwości rozwijania wiedzy praktycznej - padły tu propozycje zwiększenia liczby godzin praktyk szpitalnych, dyżury koła oraz organizacja wakacyjnego obozu naukowego i wakacyjnych praktyk. 

Podjęliśmy również temat regulacji prawnej zawodu technika elektroradiologii oraz konieczności zabiegania u władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o otwarcie studiów drugiego stopnia na naszym kierunku.

Protokół sporządziła

Monika Miodońska

Dawid Dokudowiec, czw., 26/04/2012 - 20:32

Szkolenie

Dnia 22.02.2012 przy ulicy Chałubińskiego 5 odbędzie się szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Elektroradiologiczne dotyczące pracy Elektroradiologia i Technika Rtg w świetle przepisów polskich i unijnych. Na szkoleniu rozmawiać będziemy o przyszłości naszego zawodu w kraju oraz w UE. Co wybrać: studium czy studia? Czy kontynuować naukę w dziedzinie Elektroradiologii, czyli też może zmienić uczelnię na politechniczną? A w końcu czy warto zostać, wyjechać, a jeśli tak to gdzie i dlaczego? Na te oraz inne pytania odpowie prezes PTE, pani Agnieszka Janaszczyk. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Dawid Dokudowiec, pt., 17/02/2012 - 21:28

Sprawozdanie z PIKNIKA WUM z dnia 15.05.2011

Zaczęło się kiepsko. Dzień przed Piknikiem otrzymaliśmy wiadomość, że mamy być przygotowani nie o 10, a o 9 rano

ze względu na obecność TVP1. Dwuosobowy zespół w składzie: Przewodnicząca i Dagmara Duszyńska przygotował, niestety ubogie merytorycznie, stanowisko SKNu. Porażkę pogłębiło sąsiedztwo Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii, doskonale przygotowanego, którego pokazy zaprezentowano w telewizji publicznej.

Całkowicie niespodziewanie, nawiązaliśmy kontakt z Kołem Neurochirurgii z Banacha oraz otrzymaliśmy propozycję podobnej zależności z bliźniaczym zrzeszeniem Politechniki Warszawskiej.

To, co wydawało się porażką, okazało się jednak sukcesem i obietnicą bardziej dynamicznego rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Elektroradiologii. Ponadto, co jest bardzo wartościowe, Piknik WUM był dobrą nauką dla nowych członków SKNu, którzy wiedzą już, jak dobrze należy się przygotować w przyszłym roku i co trzeba zmienić natychmiast!

 

Sprawozdanie z DNI OTWARTYCH

Dnia 3 kwietnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się, jak co roku, Dzień Otwarty.

Zorganizowano go z myślą o tych, którzy rozważają możliwość studiowania na naszej uczelni.

Promocją kierunku Elektroradiologia zajęła się grupa złożona z 9 członków SKNu, którzy chętni byli poświęcić swoją wolną niedzielę, tylko po to by pomóc młodym ludziom w trudnym wyborze.

Mieliśmy okazję przybliżyć zainteresowanym czym zajmuje się nasz kierunek, jakich dokładnie przedmiotów można się spodziewać, a także jakie mamy perspektywy zawodowe po skończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu.

Bardzo chętnie dzieliliśmy się wiedzą nie tylko na temat naszego kierunku, ale także warunkami studiowania na WUMie. Staraliśmy się odpowiedzieć na każde, nawet te najtrudniejsze pytania.

Dzień mimo męczącego, można zaliczyć do udanych. Teraz możemy tylko mieć nadzieję, że tylu ilu mieliśmy pytających o kierunek, tylu będzie chętnych w następnej rekrutacji.

 

SPRAWOZDANIE Z WYKŁADU „TERAPIA HADRONOWA”, WYGŁOSZONEGO PRZEZ DR ANNĘ WYSOCKĄ – RABIN

Dnia 14.12.2010r. na posiedzenie Studenckiego Koła Naukowego
Elektroradiologii przybyła z wykładem dotyczącym Terapii hadronowej
dr Anna Wysocka – Rabin z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.
Treść wykładu obejmowała nie tylko przedstawienie samej istoty owej terapii,
ale także jej znaczenie w radioterapii.

Pani doktor zaznajomiła nas z podstawami fizycznymi terapii, a także
uzasadniła jej wykorzystanie w leczeniu chorób nowotworowych promieniowaniem
jonizującym, opisując kliniczne zalety radioterapii hadronowej. W trakcie trwania
wykładu dowiedzieliśmy się o znaczeniu jonów węgla w owej terapii oraz o metodach
jej przeprowadzania.

Jednocześnie spotkanie z dr Rabin było dla nas przypomnieniem ważnych
pojęć, z którymi stykamy się w trakcie zajęć teoretycznych, takich jak LET oraz
kwestii, z którymi mamy do czynienia w trakcie zajęć z Radioterapii (budowa i zasada
działania akceleratorów).

Mamy szczerą nadzieję, że w przyszłości uda nam się spotkać z panią
dr Wysocką – Rabin ponownie.

Nowe zakładki na stronie

Na naszej witrynie pojawiły się 2 nowe zakładki. Regulamin Pracy Koła - znajdziecie tam regulamin naszego koła SKN. Kolejną nową zakładką jest Warszaty/Szkolenia/Konferencje , gdzie znajdziedzie informację na temat ciekawych i najczęściej bezpłatnych szkoleń z różnych dziedzin. W szególności dla elektroradiologów.

Dawid Dokudowiec, pt., 08/04/2011 - 21:46

Podsumowanie roku 2010/2011

Rok 2011 rozpoczął się dla koła bardzo pracowicie, jako że rozwinęliśmy swoją działalność, poszerzyliśmy grono członków, zmieniliśmy statut SKNu i wzięliśmy aktywny udział w imprezach akademickich.

Promujemy kierunek, koło i studentów Elektroradiologii. Rok akademicki zakończyliśmy natomiast pożegnaniem starszych kolegów i planem zachęcenia do współpracy młodszych.

Rozpoczęliśmy także intesywne przygotowania do listopadowej konferencji naukowej "Promieniowanie jonizujące a zdrowie człowieka". Organizujemy sponsorów, gromadzimy środki na uczelni, usiłujemy także nawiązać współpracę z pokrewnymi kołami. Mamy nadzieję, że uda się nam osiągnąć wszystkie zamierzone cele w najdchodzącym roku!

Dawid Dokudowiec, śr., 06/07/2011 - 14:53